Unia Europejska

Projekt FrostWave pt. „Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich”

W dniu 1.10.2020 roku rozpoczęto realizację projektu FrostWave pt. „Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr NOR/POLNOR/FrostWave/0029/2019-00 w latach 2020-2023 przez Konsorcjum Przemysłowo-Naukowe reprezentowane przez:

 

  • Politechnika Śląska – promotor projektu
  • Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii – partner naukowy
  • SINTEF – partner naukowy
  • FrostX – partner przemysłowy

Całkowity budżet: 7 155 825,60 PLN, dofinansowanie: 6 571 720,35 PLN.

 

Projekt Grantowy Bridge Alfa

Projekt B+R pt. „Liofilizator dla producentów i przetwórców żywności”

 

FrostX Sp. z o.o. realizuje projekt B+R pn.: „Liofilizator dla producentów i przetwórców żywności”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1.050 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest 840 tys. zł. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).